הודעות רשמיות אחרונות

מעבר משרדי מי רם צפונה - אוג אגודה • 15/8/2017
מעבר משרדי מי רם צפונה - אוג' 2017

הודעה לתושבים - איסוף גזם ופסולת מוצקה מזכירות • 14/8/2017
הודעה לתושבים - איסוף גזם ופסולת מוצקה

בשבוע הקרוב החלפת יום פתיחת המשרד אגודה • 10/8/2017
בשבוע הקרוב החלפת יום פתיחת המשרד

הארכת השרות של רכבת העמק אגודה • 10/8/2017
הארכת השרות של רכבת העמק

הודעות ציבוריות אחרונות

פתיחת חוג שחמט לילך בנימיני-קורש • 17/8/2017
פתיחת חוג שחמט

הזמנה למופע רוק וופסי זוהר • 13/8/2017
הזמנה למופע רוק

ספר חדש שיפמן אסף • 13/8/2017
ספר חדש

ידיעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

דיוור 355 מועצה אזורית עמק יזרעאל • היום
דיוור 355

דיוור 354 מועצה אזורית עמק יזרעאל • 10/8/2017
דיוור 354

לוח אירועים

תמונות אחרונות

הארכת השרות של רכבת העמק
הארכת השרות של רכבת העמק