הודעות רשמיות אחרונות

מספר תכניות סיוע של משרד החקלאות אגודה • 27/6/2017
מספר תכניות סיוע של משרד החקלאות

עדכונים מתנועת המושבים אגודה • 27/6/2017
עדכונים מתנועת המושבים

תכנית קיץ הודעות מיידיות • 26/6/2017
תכנית קיץ

במלאת שנה לפטירת חברתנו צ ... הודעות סמס • 23/6/2017
במלאת שנה לפטירת חברתנו צ ...

עדכונכם בנוגע להסכמות על העלאת הסכום המותר בניכוי אגודה • 22/6/2017
עדכונכם בנוגע להסכמות על העלאת הסכום המותר בניכוי

הרצאה ותיקים ועדת ותיקים • 22/6/2017
הרצאה ותיקים

הודעות ציבוריות אחרונות

קונצרט ייחודי ומסקרן באולם מזרע ביום ראשון 9.7.17 גלעד שאול • 26/6/2017
קונצרט ייחודי ומסקרן באולם מזרע ביום ראשון 9.7.17

ידיעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

דיוור 348 מועצה אזורית עמק יזרעאל • 22/6/2017
דיוור 348

לוח אירועים

תמונות אחרונות

עדכונים מתנועת המושבים
עדכונים מתנועת המושבים