הודעות רשמיות אחרונות

חגיגות שבועות במרחביה ועדת חינוך • 22/5/2017
חגיגות שבועות במרחביה

ביוב כפר סולם זורם בחופשיות בשדות מושב מרחביה אגודה • 18/5/2017
ביוב כפר סולם זורם בחופשיות בשדות מושב מרחביה

דיוור שבועי אגודה • 18/5/2017
דיוור שבועי

קול קורא למכסות חלב בקר צאן וכבשים בעברית ובערבית אגודה • 16/5/2017
קול קורא למכסות חלב בקר צאן וכבשים בעברית ובערבית

ידיעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

דיוור 343 מועצה אזורית עמק יזרעאל • 18/5/2017
דיוור 343

תמונות אחרונות

מופע הצתה מאוחרת בקיבוץ מרחביה
מופע הצתה מאוחרת בקיבוץ מרחביה

לוח אירועים