הודעה חדשה

תמונות אחרונות

מפגש שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל
מפגש שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל