מכסות מים לחקלאות 2020

אגודה • 1/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

טופס בקשה להקצאת מים 2020

החברים מתבקשים להחזיר טבלה זו עם הפרטים כדי שניתן יהיה לתכנן ולספק כול תצרוכת החקלאים לשנה זו

את הטופס ניתן להביא  בימי  שלישי וחמישי  כמו כן ניתן להשאירו בתיבת האגודה בדואר

שנת חקלאות מוצלחת

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735