בוקר טוב. הודעה ממקורות. עקב פיצוץ בקו מקורות תהיה הפסקת מי השקיה בכל חלקות א׳של המושב החל מהיום בשעה 15:00 עד מחר בבוקר בשעה 10:00.

אגודה • כניסות

בוקר טוב. הודעה ממקורות. עקב פיצוץ בקו מקורות תהיה הפסקת מי השקיה בכל חלקות א׳של המושב החל מהיום בשעה 15:00 עד מחר בבוקר בשעה 10:00.