לבעלי הנחלות המשתמשים במי חקלאות מומלץ לשלם חשבון המים לפי המחיר שהיה נהוג עד שיערך ברור עם ספק המים מי-רם

אגודה • כניסות

לבעלי הנחלות המשתמשים במי חקלאות מומלץ לשלם חשבון המים לפי המחיר שהיה נהוג עד שיערך ברור עם ספק המים מי-רם