הקפאת יישום תיקון 116

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

הקפאת יישום תיקון 116

שלום רב

מצ"ב מכתבו של עו"ד עמית יפרח לשר האוצר בעניין הקפאת תיקון 116

לעיונכם

 

 

 

בברכה,

ורדה בואבי

מנהלת לשכת אגף קרקעות ואגו"ש

תנועת המושבים בישראל    www.tmoshavim.org.il    הצטרפו אלינו

ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733 טל. 03-6086307 פקס 03-6918996

P שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים

מסמך זה והחומר המצורף אליו אישיים ומיועדים לנמען בלבד. העתקתם או הפצתם אסורה בהחלט. אם קיבלת את המסמך או את החומר המצורף אליו בטעות, נא הודיענו מיד במענה חוזר לדאר אלקטרוני זה ומחק כל עותק של דאר זה מהמערכת