השקיה במי קולחין דחיה

אגודה • 25/1/2021 כניסות

הסיור של פקח משרד הבריאות נדחה   הודעה  מתי יתקיים הסיור תשלח  בקרוב

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735