תזכורת: פינוי גזם ופסולת מוצקה ביתית, יום ג׳ 2 ביולי 2019

לוח אירועים • כניסות