משולחן המועצה

הודעות מיידיות • כניסות

קבצים מצורפים:

פנייה לאירוח ביישוב 2019

פורום ותיקים

תכנית נעברים בעמק

בטיחות לקראת לג בעומר

שלום לכולכם

שולחת לעיונכם ולשימושכם, מידע הנשלח אלינו מהמועצה.

1. יישוב מארח - מי שמעוניין לקדם את היוזמה, נא לפנות אליי 
    לימוריה 0556677045
2. פורום ותיקים - מי שמעוניין להשתתף, מוזמן ליצור קשר עם הפרטים המופיעים בפרסום.
3. מעברים בעמק - מי שמעוניין להשתתף, מוזמן ליצור קשר עם הפרטים המופיעים בפרסום.
4.מידע שמושי בנושא : בטיחות לקראת ל"ג בעומר.

בברכת המשך טוב

לימוריה 🌼