שולחת שוב את הקישור לטובת מי שלא הצליח לפתוח

הודעות מיידיות • 18/3/2020 כניסותבברכה,
לימוריה שפירא, מזכירת ישוב
ומנהלת קהילה
מושב מרחביה
ד.נ. גלבוע 19105
טל' 04-6363583, פקס' 04-6456049