הודעה בדבר מיקום קלפיות מיוחדות למוגבלי ניידות (בנוסף לקלפיות המונגשות בכל היישובים)

הודעות מהמועצה • 4/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

LM

הודעה בדבר קלפיות מיוחדות לבעלי מוגבולויות

--