עדכון בנושא עדיפות לאומית - משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל

הודעות מהמועצה • 21/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

1901 עדיפות לאומית - עדכון לישובי המועצה 2

 

     לכבוד:

-         יו"ר וועדי הישובים

-         מזכירי הישובים

-         יו"ר האגודות החקלאיות

-         חברי מליאת המועצה

 

שלום רב,

 

מצורף עדכון בנושא עדיפות לאומית.

אודה לפרסום לתושבים.

 

 

בברכה,

אייל בצר ראש המועצה

 

 

 

בברכה,

אייל בצר

ראש המועצה

מועצה אזורית עמק יזרעאל

04-6520001

1534-6520001

eyalb@eyz.org.il

    

 

 

 

 

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--