מחירי מים מי חקלאות

אגודה • כניסות

לבעלי הנחלות המשתמשים במי חקלאות

מומלץ בשלב זה  ( עד שיערך ברור עם מי-רם)

לשלם חשבונות המים לפי המחיר שהיה נהוג עד לחשבון זה

 

 

בברכה,

מזכיר מושב מרחביה

אלעד בצר

050-5281735