תזכורת: פינוי גזם ופסולת מוצקה ביתית, יום ג׳ 10 ביולי 2018

לוח אירועים • כניסות