: עדכון מס 15 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כ"א

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס'15 ל- 18.07

שלום רב

 

אנו מודיעים בזאת על עדכון מס 15 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כ"א.

 

 

 

 

בברכה,

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 03-9485515/3

נייד: 050-6241149

פקס: 03-9485829

מייל: zvikac@moag.gov.il