היום נפגשים שוב להקרנה משותפת של חצי הגמר השני - אותו מקום. אותה שעה"

הודעות סמס • כניסות

היום נפגשים שוב להקרנה משותפת של חצי הגמר השני - אותו מקום. אותה שעה"