תזכורת: פינוי גזם ופסולת מוצקה ביתית, יום ג׳ 30 ביוני 2020

לוח אירועים • 25/6/2020 כניסות