שינוי ביום פתיחת המזכירות

אגודה • כניסות

חברים שלום

 

השבוע לא תהיה פתוחה המזכירות ביום חמישי 28 בנובמבר

ביום חמישי מתקיימת ישיבת מועצה של תנועת המושבים מועצה בה אני חבר

ולכן המזכירות תהיה פתוחה  מחר   יום ד

 

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735