עדכון מספר 5 - נוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות

אגודה • 15/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס' 5 ל- 14.5.18

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס' 5 ל- 14.5.18

ציבור החקלאים

מצ"ב עדכון מספר 5 לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות הכולל תוספת של מכונות
מאושרות לנוהל .

אודה לכם באם תעבירו את העדכון לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם.

בברכה

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר