תשלום דמי חכירה למנהל לשנת 2018

אגודה • 29/11/2018 כניסות

בוקר טוב

 

מבקש להזכיר לאותם חברים שעדיין לא שילמו

 

תשלום למנהל מקרקעי ישראל עבור דמי החכירה לשנת 2018 .

אבקשכם ,להעביר המחאת תשלום  על סך 1,615 ¤ ( ניתן לחלק לשני תשלומים ) לפקודת  וועד מקומי מושב מרחביה ,

  לידי המזכירות או בתא דואר של האגודה או  לתמר בארכיון או בצרכנייה.

 

 

בברכה,

 

יוסי