הודעה לחברי האגודה

הודעות מיידיות • 20/3/2020 כניסות

חברי האגודה שלום
נשלחה הודעה בטעות, במייל המושבי,
ובה פרטי תושבים . 
אנו מבקשים את סליחתכם.
ועד האגודה.

בברכה,
לימוריה שפירא, מזכירת ישוב
ומנהלת קהילה
מושב מרחביה
ד.נ. גלבוע 19105
טל' 04-6363583, פקס' 04-6456049