משתתפים בצער

מרפאה • כניסות

משתתפים בצערו של עיסאם (אח המרפאה) עם מות אחיו.

 

תושבי מושב מרחביה