משקיה במי קולחין

אגודה • 25/1/2021 כניסות

לחקלאים שלום

מחר יום ג   מתוכנן סיור של פקח משרד הבריאות

לבדיקת ההשקיה  בחלקות א במי קולחין

נא לוודא שאין חיבור מי קולחין  בקרבת המגורים

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735