כנס הנדסה חקלאית

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לכנס הנדסה חקלאית 30.5

From: כוכבא זכאי [Cohava Zachai] [mailto:cohiz@moag.gov.il]
Sent: Monday, May 13, 2019 1:14 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: כנס הנדסה חקלאית