הודעה חשובה ביום ה 2 ביולי מתקיים סיור של משרד הבריאות מבקש לוודא שוב כי אין חיבור של מי תישלובת אל הגינות ליד הבתים . ובאם קיים אנא נתקו !!

אגודה • 30/6/2020 כניסות

הודעה חשובה ביום ה 2 ביולי מתקיים סיור של משרד הבריאות מבקש לוודא שוב כי אין חיבור של מי תישלובת אל הגינות ליד הבתים . ובאם קיים אנא נתקו !!