מהנעשה בארגון - ינואר 2019

אגודה • 5/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

1מהנעשה בארגון ינואר 2019

From: Oded Cohen [mailto:videopro@ehm.co.il]
Sent: Thursday, January 31, 2019 3:20 PM
Subject: FW: מהנעשה בארגון - ינואר 2019

 

 

שלום,

להפצה בבקשה.

תודה

 

טל בורינסקי

מנהלת משרד
 טל:  09-9604080 פקס: 09-9604087, falcha@cotton.co.il