ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2018

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

דוח שנתי 2018 20190703

לחקלאים שלום!
מצורף קובץ ובו דוח שנתי בנושא הכלכלה שמאחורי ענף החקלאות בישראל.

הדוח הוכן על ידי החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה שבמשרד החקלאות.

ניתן לראות מגמות שונות שמתרחשות בענף.

אולי נתונים אלו יסייעו לכם במחשבות ותכנון ארוך טווח.

 

בברכה,

אור רם

מדריך גד"ש מחוזי
שה"ם, מחוז העמקים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סלולרי: 050-6243985