עדכון מס 6 - עדכון רשימת המיכון לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות

אגודה • 13/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס' 6 ל- 10.6.18

לכבוד:
ציבור החקלאים

מצ"ב עדכון מספר 6 לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות הכולל תוספת של מכונות
מאושרות לנוהל .

בברכה

[cid:image001.jpg@01D3E073.E354E950]
בברכה,
צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טלפון: 03-9485515/3
נייד: 050-6241149
פקס: 03-9485829
מייל: zvikac@moag.gov.il

[תיאור: לוגו]

image001image002