פה וטלפיים

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

map

Livestock

settlements

פה וטלפיים בעדר בקר בשר בדליית אל כרמל 9-5-19

 

שלום רב

התגלתה מחלת פה וטלפים  באזור דאלית אל כרמל , מכאן אבקש לכם ליידע את היישובים שלכם בעניין  מצ"ב  רשימה ברדיוס הסיכון

ראו הטווח.  בבקשה להעביר  ליישובים שלכם עניין זה 

בברכה

וחיד קבלאן