שאלון בנושא איוש הנחלות

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

שאלון עמדות בנושא איוש נחלות

לבעלי המשקים

זו תזכורת לחברים לענות על השאלון  ולהחזירו בהקדם למשרד   בימים  ג  ו   ה

או במעטפות על דלת המשרד

בהצלחה

לנוחותכם מצורף שוב השאלון

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735