מיסים מים ובטחון המזון

אגודה • 10/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לראש הממשלה בנושא הזדמנות קורנה בטחון המזון

תזכורות :

 

1        למשקים שעדיין לא העביר תשלום מיסי האגודה  בסך  3850

2        למשקים שעדיין לא העבירו  דף תצרוכת מי החקלאות הצפויים  ב  2020

3        רצ"ב   מכתבו של  עמית יפרח   בטחון  המזון

 

בברכה,

מזכיר מושב מרחביה

אלעד בצר

050-5281735