בקשה עבור מכסת מים - אמיר סריג

אגודה • 2/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

בקשה להקצאת מים - 2020

 

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735

 

From: Amir Sarig [mailto:sarig.amir@gmail.com]
Sent: Monday, March 2, 2020 6:45 AM
To: מושב מרחביה
Subject: בקשה עבור מכסת מים - אמיר סריג

 

אלעד בוקר טוב,

 

מצורף בקשה עבור מכסת מים לשנת 2020

הנ"ל ללא שינויים משנת 2019.

 

בברכה

 

אמיר סריג