שעות קבלה במרפאה בשבוע הבא

ועדת חינוך • כניסות

שעות קבלה במרפאה בשבוע הבא:

ביום ראשון

אחות 08:00-12:00, רופאה 08:00-13:00 .
ביום שני  -

אחות 07:30-09:300. לא תתקיים קבלת רופאה אחרי הצהריים .  
ביום חמישי  -

רופאה 08:00-12:00. הודעה לגבי קבלת אחות תימסר בהמשך .  

נבקש בכל לשון של בקשה מכל המכותבים למייל זה להעביר את ההודעה לשכנים, חברים ובני משפחה, בדגש על ותיקי מרחביה, שאינם חשופים לערוצי העברת העדכונים השונים .