הזמנה לכנס מעודכנת

אגודה • 13/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

A3 להדפסה הזמנה לכנס חקלאי העמק

 

 

בברכה,

 

אלעד בצר

050-5281735

 

From: Oded Cohen [mailto:videopro@ehm.co.il]
Sent: Wednesday, February 12, 2020 6:39 PM
Subject: FW: הזמנה לכנס מעודכנת
Importance: High

 

שלום לכולם

יום עיון מושקע ביותר לחקלאים של רשויות הניקוז

יערך ביום ראשון 8/3/20 , התכנסות בשעה 9:00 בחניון ציפורי

בבקשה להרשם ולאשר השתתפות

רשות ניקוז ונחלים קישון 049099819

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי 046532854

 

בברכה,

 

עודד כהן

מרכז ועדת מגדלים העמק

נייד: 052-2821410

מייל: oded@einharodm.co.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 הזמנה לכנס חקלאי העמק