חוברות 2020- עובדים זרים - יצאנו לדרך

אגודה • 7/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

חוברת המלצה 2020 עובדים זרים

הודעה לציבור - הגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020

שלום לכולם

מפקד עובדים זרים 2020 יוצא לדרך.

מצורפת הודעה לחקלאים, וחוברת הבקשה.

כוכבה זכאי
מרכזת שרות לחקלאי
משרד החקלאות מחוז העמקים
ת.ד. 203 ד.נ. גלבוע 18120000
טלפון: 04-6489105 פקס: 04-6489127
הצל עץ. אנא אל תדפיס מסמך זה אם אינך זקוק לו מודפס.