: עדכון מס 14 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כ"א

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס'14 ל- 28.05

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס'14 ל- 28.05

שלום רב

אנו מודיעים בזאת על עדכון מס 14 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך
כ"א.

[cid:image001.jpg@01D3E073.E354E950]
בברכה,
צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טלפון: 03-9485515/3
נייד: 050-6241149
פקס: 03-9485829
מייל: zvikac@moag.gov.il

[תיאור: לוגו]

image001image002