פרסום נוהל 2017 לעובדים ישראלים - מתוקן

אגודה • 3/8/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום נוהל 2017 לעודים ישראלים

שלום לכם

מצ"ב הנוהל החדש עם תיקון קטן

יש תיקון בהצהרת מעסיק שנוהל הוא לשנת 2016-17 (עמוד 7)

כוכבה זכאי
ראש ענף שרות לחקלאי
משרד החקלאות מחוז העמקים
טלפון: 04-6489105
פקס: 04-6489127