הבהרות לנושאי הסיוע בתחום חקלאות מדייקת בנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות.

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

חקלאות מדייקת- הבהרות לנוהל מיכון 19.08

 

שלום רב

הנדון: הבהרות לנושאי הסיוע בתחום חקלאות מדייקת  בנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות אשר פורסם ביום 27.1.2019 (להלן: "הנוהל") ובהמשך לעובדה שהנוהל כולל בפעם הראשונה, גם סיוע בתחום של חקלאות מדייקת

מצאנו לנכון לפרסם את מסמך ההבהרות המצ"ב.

 

 

בברכה,

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 03-9485515/3

נייד: 050-6241149

פקס: 03-9485829

מייל: zvikac@moag.gov.il