אגודה

ביוב כפר סולם זורם בחופשיות בשדות מושב מרחביה18/5/2017
ביוב כפר סולם זורם בחופשיות בשדות מושב מרחביה

דיוור שבועי18/5/2017
דיוור שבועי

קול קורא למכסות חלב בקר צאן וכבשים בעברית ובערבית16/5/2017
קול קורא למכסות חלב בקר צאן וכבשים בעברית ובערבית

מצגת אזור תעסוקה על אדמות קיבוץ מרחביה9/5/2017
מצגת אזור תעסוקה על אדמות קיבוץ מרחביה

הנחיות לפיזור זבל בחקלאות9/5/2017
הנחיות לפיזור זבל בחקלאות

בקשה-27/4/2017
בקשה-

הזמנה למפגש ידוע ציבור בנושא "תכנית רובע ניר העמק"25/4/2017
הזמנה למפגש ידוע ציבור בנושא "תכנית רובע ניר העמק"

דוח רבעון ראשון 1.1.17-31.3.1725/4/2017
דוח רבעון ראשון 1.1.17-31.3.17

סגירת משרדי הוועדה יזרעאלים לרגל העברה - הודעה ליישובים25/4/2017
סגירת משרדי הוועדה יזרעאלים לרגל העברה - הודעה ליישובים

תמונות אחרונות

דיוור שבועי
דיוור שבועי