אגודה

מעבר משרדי מי רם צפונה - אוג15/8/2017
מעבר משרדי מי רם צפונה - אוג' 2017

בשבוע הקרוב החלפת יום פתיחת המשרד10/8/2017
בשבוע הקרוב החלפת יום פתיחת המשרד

הארכת השרות של רכבת העמק10/8/2017
הארכת השרות של רכבת העמק

בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 20187/8/2017
בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018

שינוי חד פעמי -מועד פתיחת משרדי האגודה3/8/2017
שינוי חד פעמי -מועד פתיחת משרדי האגודה

שיעור ניכויים - פורסם ברשומות3/8/2017
שיעור ניכויים - פורסם ברשומות

פרסום נוהל 2017 לעובדים ישראלים - מתוקן3/8/2017
פרסום נוהל 2017 לעובדים ישראלים - מתוקן

נוהל העסקת עובדים ישראלים לשנת 201727/7/2017
נוהל העסקת עובדים ישראלים לשנת 2017

תיקון טעות במועד הפסקת המים27/7/2017
תיקון טעות במועד הפסקת המים

מספר עדכונים חשובים מהתאחדות האיכרים בישראל27/7/2017
מספר עדכונים חשובים מהתאחדות האיכרים בישראל

הפסקת מים בתשלובת27/7/2017
הפסקת מים בתשלובת

חברות הביטוח לא רוצות לבטח אתכם? עדכנו אותנו18/7/2017
חברות הביטוח לא רוצות לבטח אתכם? עדכנו אותנו

יום חמישי 20/07/17 המשרד יהיה סגור18/7/2017
יום חמישי 20/07/17 המשרד יהיה סגור

עדכונים מתנועת המושבים18/7/2017
עדכונים מתנועת המושבים

תמונות אחרונות

הארכת השרות של רכבת העמק
הארכת השרות של רכבת העמק