אגודה

אגודה

מפגש שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל
מפגש שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל