ועדת ביטחון

הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי 18.7.1713/7/2017
הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי 18.7.17