קול קורא להקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים 2018

אגודה • 13/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

קול קורא מכסות חדשות- 2018- סופי לפרסום06022018

קול קורא להקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018

מכסות בהיקף כולל של עד 65 מכסות אישיות למגדלים חדשים, שיחולקו כך:

1. עשר מכסות למגדלים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
בלבד;

2. 55 מכסות יוקצו למגדלי פטם ביישובים שבהם מגדלים מטילות לפי מכסות.

את הבקשה, על נספחיה, יש להגיש למועצה לענף הלול עד ליום ראשון, ה- 4.03.2018,
לידי ועדת המכסות בכתובת: המועצה לענף הלול, רח' קפלן 2, תל אביב.

בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' אתי כהן – אגף תכנון וכלכלה בטל':
03-6083279 או בפקס: 03-6083283.

בברכה

אהוד

אהוד אלפרט
מנהל תחום ענפי החי
האגף לגורמי ייצור
משרד החקלאות

נייד: 050-6241126
משרד:03-9485493
פקס: 03-9485767
דואר אלקטרוני: ehuda@moag.gov.il