חתימה על מסמכי "היתר מכירה" לקראת שנת השמיטה -יום א' 25/07 בין השעות 08:30-12:00 במזכירות

אגודה • 22/7/2021 כניסות

חתימה על מסמכי "היתר מכירה" לקראת שנת השמיטה -יום א' 25/07 בין השעות 08:30-12:00 במזכירות