עובדים זרים - הזמנה להגשת השגות על מקדמי ההקצאה לשנת 2020

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

080719 מקדמי הקצאה לקראת מפקד 2020

קול קורא מקדמים 110719

לחקלאים שלום וברכה,
מצורף פרסום על אפשרות להגשת השגה על המקדמים להעסקת עובדים זרים.
זוהי ההזדמנות להוספת מקדמים עבור גידולים שלא מופיעים ברשימה הקיימת, וגם
הזדמנות לתקן מקדמים קיימים שאינם מתאימים לצרכי הגידול.
למי שנתקל בבעיות הללו, חשוב לבצע את הבירור כעת לפנות למדריך הגידול
ולכלכלנית המשרד, ולבנות תחשיב כלכלי מתאים. לאחר סיום בחינת ההשגות, לא תהיה
אפשרות לשנות את המקדמים.
נשמח לעזור בכל שאלה,