קבלת היתר להשקייה בקולחין 2022

אגודה • 2/12/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

חוזר לחברים - בקשה להשקייה בקולחין 2022

לחברים שלום !

מצ"ב חוזר בנושא הנ"ל. נא להשלים הנתונים ולהחזירו למזכירות עד 19/12/21. חג שמח , מרדכי