מכתב ליישובים שינוי בשעות פינוי האשפה, , רמדאן עצמאות

הודעות מהמועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לישובים פינוי אשפה בחג הרמדאן

--