תזכורת: פינוי גזם ופסולת מוצקה ביתית, יום ג׳ 18 ביוני 2019

לוח אירועים • כניסות