תזכורת: פינוי גזם ופסולת מוצקה ביתית, יום ג׳ 12 ביוני 2018

לוח אירועים • 7/6/2018 כניסות