הסדרת "היתר מכירה" לקראת שנת השמיטה - עכשו במזכירות !

אגודה • 25/7/2021 כניסות

הסדרת "היתר מכירה" לקראת שנת השמיטה - עכשו במזכירות !