תגובתנו למכתב ששלח יוחאי למגדלים

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב למגדלים בנושא תירס סופר סוויט

שלום לכולם

מצ"ב מכתב תגובה של הארגון למכתבו של יוחאי מזנלכל. אנא הפיצו לכל המגדלים.

שלכם,

דיויד ודורון