מזכירות

מזכירות22/9/2014
מזכירות

פרסום לחלוקת קומפוסטרים במושב מרחביה15/6/2017
פרסום לחלוקת קומפוסטרים במושב מרחביה

קומפוסטרים במושב מרחביה5/6/2017
קומפוסטרים במושב מרחביה

סקר תושבים בנושא תחושת המוגנות ביישובי המועצה29/5/2017
סקר תושבים בנושא תחושת המוגנות ביישובי המועצה

מזכירות

שעות פעילות המזכירות:

ימים ראשון ושלישי - 09:00-13:30 חמישי 12:30-14:00
טלפון: 04-6363583, פקס: 04-6456049
דוא"ל: v.mrhavia@013net.net

אתר: www.merhavia.com

מזכירות