תמונות אחרונות

חגי תשרי תשע"ח - הודעה לתושבים בעניין סגירת בית המועצה, סב יום, בית האמנויות, יזרעאלים
חגי תשרי תשע"ח - הודעה לתושבים בעניין סגירת בית המועצה, סב יום, בית האמנויות, יזרעאלים