הודעה חדשה

הודעות מהמועצה

מחלת הפה והטלפיים  - חוזר משרד החקלאות - נא להפיץ ליישובים - רצוי לכל היישובים.
מחלת הפה והטלפיים - חוזר משרד החקלאות - נא להפיץ ליישובים - רצוי לכל היישובים.